Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Waarom heeft ZV de Spreng een vertrouwenspersoon?
ZV de Spreng wil natuurlijk een veilige watersportvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met watersport en binnen de vereniging zich vooral thuis voelt. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.
We kunnen u geen lijstje maken van dingen die wel of niet seksueel intimideren of agressie zouden zijn. Met anderen woorden het gaat niet over de bedoelingen van degene die de ongewenste aandacht geeft, maar het gaat om hoe het over komt.

Ook de reden waarom iemand zich zo opstelt doet er niet toe om vast te stellen of er sprake is van ongewenste intimiteiten, agressie of geweld. Zelfs de toerekeningsvatbaarheid van een sportbetrokkene speelt geen rol. De praktijk is overigens wel een heel stuk ingewikkelder, immers, wat de één als hinderlijk ervaart, hoeft de ander niet te storen.

Dat is dan ook één van de redenen waarom ZV de Spreng vertrouwenspersonen heeft. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en spelers.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van ZV de Spreng?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.
In het algemeen is dit wanneer er sprake is van machtsmisbruik in afhankelijkheid situaties, dit kan zich uiten in bij voorbeeld:

  • Pesten en gepest worden;
  • Grensoverschrijdend gedrag: Wat betreft bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld;
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten);
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van ZV de Spreng op de juiste plaats is.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van ZV de Spreng ?

Gerti Beker

Dianne Hoetink

Emailadres vertrouwenspersonen: vertrouwenspersoon@zvdespreng.nl