Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Statuten en huishoudelijk reglement

Uiteraard beschikt onze vereniging over statuten die bij een notaris zijn vastgelegd. In de statuten staan de spelregels binnen de vereniging vastgelegd en krijgt de vereniging een officieel karakter.
Klik hier om de statuten te downloaden.

Binnen ZV de Spreng hanteren we een huishoudelijk reglement welke als aanvulling dient op onze statuten. In het huishoudelijke reglement worden afspraken, regels en richtlijnen, maar ook taken en bevoegdheden van bestuursleden vastgelegd. Het huishoudelijke reglement wordt door het bestuur goedgekeurd en op een ALV besproken.
Klik hier om het huishoudelijk reglement te downloaden.

Elke 4 jaar wordt er binnen ZV de Spreng een beleidsplan opgesteld een besproken op de ALV. Hiermee wil het bestuur aangeven welke richting het bestuur/de afdelingen opgaan.
Klik hier om het beleidsplan te downloaden