Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Nieuws

Op dinsdag 11 december 2018 is er een Algemene Ledenvergadering van ZV de Spreng.

Deze wordt gehouden om 20.00 uur in de vergaderruimte in de kantine van Rhienderoord te Brummen.

 

Agenda:

  • Opening
  • Vaststelling van de Agenda
  • Mededelingen
    – Stand van zaken Vrijwilligers
  • Notulen van dinsdag 20 maart 2018
  • Begroting 2018
  • Goedkeuring begroting 2018
  • Rondvraag
  • Sluiting