Home

Op zondag 12 juni heeft de waterpologroep onder 13, in zwembad Coldenhove, geld bijeen gezwommen voor nieuwe kleding. Alle teamgenoten van deze groep zwommen mee om het beoogde doel te halen. Uiteindelijk is er bijna € 1.300 bij elkaar gezwommen, een erg mooi resultaat. Joery was degene de die meeste banen gezwommen heeft of de meeste sponsoren bij elkaar had, hij heeft het waanzinnige bedrag van € 177 behaald.

Na deze prestatie konden de ouders en zwemmers genieten van een lekkere barbecue.

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Zondag 12 juni heeft het bestuur een kaderdag gehouden om kaderleden te informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging en de KNZB. Het was een informatieve middag die zeker voor herhaling vatbaar was. Na de presentatie werden de kaderleden getracteerd op een heerlijke barbecue. Hiermee wil het bestuur de dankbaarheid uitspreken voor de tijd en energie die de kaderleden in de vereniging steken.

Op 86-jarige leeftijd is op maandag 16 mei overleden ons erelid en medeoprichter van onze vereniging Kees van der Weerden.

Op 3 mei 1968 heeft Kees, samen met Wim van de Velde en Nick Selier ZP&PC Brummen opgericht, welke in 2000 fuseerde met OKK uit Eerbeek tot ZV de Spreng. Kees heeft binnen onze vereniging vele functies bekleed. Zo heeft Kees 2 periodes de voorzittershamer in zijn handen gehad en het synchroonzwemmen binnen onze vereniging opgestart.

Naast de functies binnen onze vereniging, was Kees ook erg actief binnen de KNZB , KNZB regio Gelderland, KNZB regio Overijssel en DWO.

We herinneren ons Kees als een energieke man die altijd voor de vereniging, maar ook voor de zwemsport klaar stond. Vele ontwikkelingen binnen de zwemsport werden door Kees geïnitieerd of was hij één van de initiators.
Het meest opvallende was, dat Kees altijd aandacht en tijd vrijmaakte voor de leden, maar ook voor de gezinnen en families achter de leden.

Met zijn overlijden verliest ZV de Spreng een toegewijd erelid.

Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie en wij wensen hen sterkte met het verlies.

Agenda