Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Afzwemmen KNBRD 2018

38 leden van ZV De Spreng behalen een KNRBD diploma.

Vlak voor de vakantie stonden de examinatoren van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) aan de rand van het zwembad om de examens voor het diploma af te nemen. 38 leden van de ZV De Spreng deden mee. En allen zijn geslaagd! Dit resultaat is natuurlijk vooral te danken aan de inzet van de leden zelf. Maar het deskundige kader van de zwemvereniging is van essentieel belang bij de begeleiding van de kandidaten. Het hele seizoen staan zij iedere week paraat om de jonge zwemmers de goede technieken aan te leren, hun conditie te verbeteren en hen voor te bereiden op het examen.

De Spreng heeft naast de opleiding voor de diploma’s van de KNBRD ook een opleiding voor de eigen diplomalijn. Ook daar voor zijn net voor de vakantie de examens afgenomen. 35 kinderen, maar ook oudere jeugdleden deden mee aan de examens. Ook hier is sprake van een prachtig resultaat; alle deelnemers geslaagd.