Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Clubblad

Clubblad

De Spetter is het officiële clubblad van De Spreng. Dit blad verschijnt vijf keer per jaar en bevat alle wetenswaardigheden van de vereniging in gedrukte vorm. De PR commissie is verantwoordelijk voor de uitgave van het blad. Kopij kan op ieder moment worden ingeleverd bij de redactie. Gebruik hiervoor het emailadres despetter@zvdespreng.nl.

De nieuwste Spetter wordt ook altijd direct online gezet.