Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Corona

Geachte leden,

Middels deze mail houd ik jullie graag even op de hoogte van de huidige stand van zaken binnen ZV de Spreng rondom de uitbraak van het Corona-virus. Zoals bekend grijpt het virus snel om zich heen en moeten wij als vereniging alles in het werk stellen om de verspreiding tegen te gaan. De vereniging volgt hierbij het beleid van de overheid en van de KNZB. Wat houdt dit op het moment precies in?

Trainingen
Tot 1 juni wordt niet getraind.

Competitie
Alle competities zijn tot het einde van dit seizoen geannuleerd. Op 6 april komt de KNZB met een uitgebreider statement met betrekking tot de afwikkeling van de competities binnen alle wedstrijddisciplines.

Sportkompas / Rhienderoord
Op het moment van dit schrijven is nog niet helemaal duidelijk wat precies gaat gebeuren, maar het lijkt erop dat de sportcomplexen dicht blijven tot 1 juni.

Algemene Ledenvergadering
Tot nader order is de ledenvergadering uitgesteld. Met de huidige ontwikkelingen en moeilijk te voorspellen toekomstige ontwikkelingen is een vergadering niet te plannen.

Ik hoop met deze korte uiteenzetting duidelijkheid heb kunnen scheppen waar we op het moment staan als vereniging. Mochten er vragen zijn, neem gerust even contact op.

Groeten,
Arein Lazonder
voorzitter@zvdespreng.nl