Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Algemene ledenvergadering 8 december 2020

Op dinsdag 8 december 2020 is er een Algemene Ledenvergadering van ZV de Spreng.

Deze wordt digitaal gehouden via het programma Teams. Na vooraf aanmelden wordt een vergaderverzoek toegezonden.

Agenda:

  • Opening
  • Vaststelling van de Agenda
  • Mededelingen
  • Notulen van maandag 31 augustus 2020
  • Contributie
  • Begroting 2021
  • Goedkeuring begroting 2021
  • Rondvraag
  • Sluiting

2020-08-31 – Notulen Algemene ledenvergadering