Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Algemene ledenvergadering 26 maart 2019

Op dinsdag 26 maart 2019 is er een Algemene Ledenvergadering van ZV de Spreng.

Deze wordt gehouden om 20.00 uur in Uitspanning De Vroolijke Frans te Brummen.

Agenda:

 • Op dinsdag 26 maart 2019 is er een Algemene Ledenvergadering van ZV de Spreng.Deze wordt gehouden om 20.00 uur in Uitspanning De Vroolijke Frans te Brummen.

  Agenda:
  1) Opening
  2) Vaststelling van de Agenda
  3) Mededelingen
  4) Notulen van dinsdag 11 december 2018
  5) Actiepunten
  6) Terugblik afgelopen jaar / Vooruitblik komend jaar.
  7) Financieel jaarverslag en de balans door de penningmeester
  8) Verslag kascommissie
  9) Herbenoemen kascommissie
  10) Tussentijdse bestuursverkiezingen
  Vanaf maart 2019 zijn er de volgende posities in het bestuur verkiesbaar.
  a) Voorzitter in Bestuur Arein Lazonder treedt volgens termijn af.
  De positie is verkiesbaar voor de volledige termijn tot maart 2022.
  Voorstel: Arein Lazonder

  b) Secretaris in Bestuur Marco van der Kamp treedt tussentijds af.
  De positie is verkiesbaar voor de resterende termijn tot maart 2021.
  Voorstel: Maaike Thomassen

  c) Penningmeester in Bestuur Ria Karman treedt volgens termijn af.
  De positie is verkiesbaar voor de volledige termijn tot maart 2022.
  Voorstel: Ria Karman.
  Vacante Posities in het Bestuur:

  d) Vertegenwoordiger Afdeling Waterpolo in Bestuur
  De positie is verkiesbaar voor de resterende termijn tot maart 2020.
  Voorstel: Geo Smith.

  Vacature: Vice-voorzitter en Vertegenwoordiger Afdeling PR in Bestuur

  Eventuele kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter Arein Lazonder via: voorzitter@zvdespreng.nl
  11) Jubilarissen
  12) Rondvraag
  13) Sluiting

Klik hier voor de notulen ALVĀ 20 maart 2018

Klik hier voor de notulen ALV 11 december 2018