Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Algemene ledenvergadering 26 maart 2019

Op dinsdag 26 maart 2019 is er een Algemene Ledenvergadering van ZV de Spreng.

Deze wordt gehouden om 20.00 uur bij n.t.b.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststelling van de Agenda
 • Mededelingen
 • Notulen van dinsdag 12 december 2017
 • Actiepunten
 • Terugblik 2018
 • Financieel jaarverslag en de balans door de penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Herbenoemen kascommissie
 • Tussentijdse bestuursverkiezingen
 • Jubilarissen
 • Rondvraag
 • Sluiting