Elke werkdag bereikbaar Info@zvdespreng.nl

Algemene ledenvergadering 31 augustus 2020

Op maandag 31 augustus 2020 is er een Algemene Ledenvergadering van ZV de Spreng.

Deze wordt gehouden om 20.30 uur bij het Tjark Riks centrum in Eerbeek.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de Agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen van dinsdag 10 december 2019
 5. Actiepunten
 6. Terugblik 2019
 7. Financieel jaarverslag en de balans door de penningmeester
 8. Verslag kascommissie
 9. Herbenoemen kascommissie
 10. Huishoudelijk reglement
 11. Herbenoemingen bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Notulen jaarvergadering 10 december 2019